«Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің ірі мәмілені жасасу ниет ету туралы шешімі

11.08.2016

«Цесна» Корпорациясы» АҚ-ның

акционерлер мен кредиторларға

Осы «Цесна» Корпорациясы» АҚ, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 9 бабының 5 тармағын, 70 бабының 1 тармағының екінші бөлігін және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы № 311 «Акционерлiк қоғамның қызметi туралы ақпаратты жариялау үшiн пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары және оларға қойылатын талаптар туралы» Қаулысын басшылыққа ала отырып, Директорлар Кеңесі «Цесна» Корпорациясы» АҚ және «Финансовый холдинг «Цесна» АҚ арасындағы ірі мәміле жасасу туралы шешімді қабылдағаны туралы хабарлайды (10.08.2016 ж. № 43 Хаттамасы). Мәміле заңнамада белгіленген мерзімде жасалады.

Басқарма Төрағасы                                                                                              В.Г. Фогель


«Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесінің ірі мәмілені жасасу ниет ету туралы шешімі


Тізімге оралу